Comunicació de l’AMPA en relació al document informatiu sobre l’oferta de l’empresa de menjador

COMUNICACIÓ DE L’AMPA en relació al DOCUMENT INFORMATIU SOBRE L’OFERTA DE L’EMPRESA DE MENJADOR ESCOLAR INTUR PER AL CURS 2017/18

Amb una intenció sincera d’aclarir les posicions i apropar postures, hi ha una sèrie de qüestions que voldríem aclarir des de l’AMPA.

Els compromisos que, d’acord amb aquest document, adquireix l’empresa Intur amb les famílies no quedaven reflectits en la documentació que es va facilitar als representants d’aquestes en la sessió del Consell Escolar de tria d’empresa el dia 18 de juliol de 2017.
Volem recordar que el procés de selecció incloïa una presentació presencial per part de les empreses, que va tenir lloc el 10 de juliol, en què aquestes tingueren l’oportunitat d’explicar la seua oferta. Al llarg d’aquesta sessió, els/les representants de les famílies al Consell Escolar preguntaren a les empreses a propòsit d’aspectes concrets, com per exemple la identitat dels proveïdors o la despesa en matèria primera, però Intur no va facilitar aquesta informació.

Els representants de les famílies consideraren que l’oferta alimentària d’Intur presentava greus incongruències així com una manca important d’informació rellevant, fets que els portaren a desestimar aquesta empresa com a adjudicatària del servei de menjador. Alguns exemples de tot açò s’enumeren a continuació:

  • Intur es compromet a utilitzar verdura de temporada, però aquest compromís no es veu reflectit en el disseny dels menús.
  • La seua oferta inclou verdura “ecològica/proximitat”. Tot i això, l’única informació de proveïdors que s’ofereix correspon a un distribuïdor de Castelló (3ECENTS). Als menús es pot veure que el producte ecològic queda reduït a un nombre molt limitat d’aliments.
  • La informació que s’ofereix condueix a confusió, atès que no es diferencia clarament els trets d’”ecològic” i “de proximitat”.
  • El compromís verbal d’ Intur inclou pastes i llegums ecològics, però aquest compromís no es recull per escrit a l’oferta, i als menús s’alterna l’ús d’aliments de producció convencional i ecològica.
  • L’oferta escrita no incloïa cap compromís respecte l’ús de peix fresc.

Perquè corroboreu els nostres arguments, us facilitem la documentació de què disposàvem les famílies: Oferta Intur i Oferta Cuinatur. (fes clic ací Intur-Cuinatur)

Entenem que el conflicte que s’ha generat ha de ser resolt de forma conjunta amb tota la Comunitat Educativa.

Vetlant per la qualitat del servei de menjador del centre, sol·∙licitàrem que se’ns aclarira una decisió que, malgrat haver-­‐se pres democràticament, al nostre parer no es justificava amb la informació facilitada als/a les representants de les famílies. A més a més, aquesta decisió contradeia el consens a què s’havia arribat a la sessió núm. 13 de Consell Escolar ordinari, segons el qual els criteris que han de prevaler en la selecció de l’empresa han de ser, entre altres, l’ús de productes frescos, de temporada, de proximitat, en la mesura de les possibilitats ecològics, així com tractar-­‐se d’una empresa el compromís social de la qual s’ajustés a la proposta de la nostra escola. Entenem que sota el paraigua de l’ideari que el CEIP Pare Català té com escola, no cap qualsevol empresa proveïdora de serveis. Per tot açò, vam entendre que com a representants de les famílies, la nostra obligació era la de demanar les explicacions que trobàvem a faltar.

Fins el 26 de juliol (8 dies després del consell escolar abans esmentat) l’AMPA no va rebre el document a què es fa referència en l’encapçalament i que justifica la decisió adoptada, al nostre parer a destemps i sense garanties per part de l’empresa adjudicatària.

Coincidim amb la Direcció de l’escola que la qualitat de l’alimentació del nostre menjador escolar, que ens ha fet referent a la Comunitat Valenciana, no pot atribuir-­‐se solament a les empreses que ofereixen el servei sinó, sobretot, als esforços que han fet durant anys de forma conjunta la direcció del centre i les famílies.

En aquest sentit, cas que finalment siga Intur l’empresa adjudicatària, confiem que els compromisos que adquirisca l’empresa Intur amb l’escola queden reflectits en un document i que aquest document es faça arribar als/a les representants de les famílies del Consell Escolar. Confiem que, des del centre, s’habiliten mecanismes que permeten comprovar el seu compliment durant el curs escolar.

Com sempre, oferim tota la nostra col·∙laboració per tal de seguir millorant aquest servei tan important per a la salut i l’educació dels nostres fills i les nostres filles, de la mà de l’equip directiu, com s’ha fet fins ara.

AMPA del CEIP Pare Català

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s