Hort Escolar

L’origen del nostre hort

Com es manifesta al nostre PEC , la nostra escola té vocació de participar i fins i tot dinamitzar la vida socio-cultural de Benimaclet. Els Horts Urbans de Benimaclet ha estat un iniciativa de l’Associació de Veïns per millorar un espai d’ús públic deteriorat per l’abandonament. Els veïns de Benimaclet arriben a un consens entre totes les entitats socials, culturals i educatives per millorar estos espais i tornar-los d’utilitat pública.

hortsBENI

Segons enquestes realitzades entre la població , s’acorda anar transformant l’espai per fases:

En una primera fase , es realitzen aparcaments , altament sol.licitats pels veïns.

En una segona fase es duu endavant el projecte d’Horts Urbans que es fan realitat després d’un llarg període de negociacions entre el propietari del solar i l’administració fins arribar a la cessió per part de l’administració municipal per a la legal ocupació del sol i transformació en horts urbans.

El Consum responsable

Alhora que començarem la posada en marxa de l’Hort Escolar dins dels Horts Urbans assolint conjuntament amb l’empresa del Menjador Escolar la proposta de consum de la pròpia producció.

En previsió de fer un projecte que perdure en el temps i analitzant totes les dificultats de manteniment i continuïtat que sofreixen els horts escolars s’accepta la participació per part de Servalia en la contractació d’una persona que ajude a la planificació i manteniment de l’hort en aquelles tasques que no puguen assolir Mestres, famílies i/o xiquetes i xiquets.

Paral.lelament i sota la influencia de l’hort escolar ecològic, sorgeix la necessitat d’impulsar el consum de productes ecològics i de proximitat. Iniciem un nova orientació al nostre menjador escolar  contractant a l’empresa CUINATUR, assolint el compromís de consum verdures i llegums ecològiques i de proveïdors de proximitat.

Objectius

 • Potenciar un ensenyament actiu i participatiu.
 • Participar dels projectes col.lectius de Benimaclet.
 • Utilitzar l’hort com a eina de conservació i respecte cap a la natura i el paisatge.
 • Fomentar l’esperit científic i investigador, mitjançant els mètodes d’observació, recollida i anàlisi de dades.
 • Valorar les plantes en la seua observació com a éssers vius.
 • Potenciar i valorar la importància d’una alimentació sana consumint hortalisses.
 • Promoure el coneixement del medi, els seus elements, les interrelacions que s’hi donen, juntament amb els seus problemes.
 • Fomentar l’adquisició d’una sèrie de valors que ens motiven a sentir interés i preocupació pel medi ambient.
 • Capacitar l’alumnat perquè puga intervenir en la recerca de solucions als problemes ambientals detectats.
 • Contactar directament i manipular elements essencials com la terra, l’aigua, les llavors.
 • Comprendre alguns cicles biològics, en el xicotet ecosistema que construïm, com el cicle de les plantes, de la matèria i l’energia.
 • Conéixer i experimentar el procés de creixement d’algunes espècies hortícoles.
 • Conéixer i utilitzar correctament les eines de treball a l’hort.
 • Comprendre les estacions i la seua repercussió a l’hort.
 • Saber sembrar, plantar, cuidar i recol·lectar hortalisses.
 • Experimentar els diferents mètodes de lluita ecològica contra plagues i malalties.
 • Desenvolupar l’autonomia, comunicació i sociabilitat del grup.
 • Valorar el treball en equip i la solidaritat.
 • Prendre consciència dels problemes mediambientals que origina l’agricultura intensiva.
 • Despertar l’interés per l’ofici del llaurador, valorant el seu paper.
 • Preservar i fomentar l’agricultura.
 • Practicar els valors humans.
 • Transmetre passió per la Terra.
 • Crear zones verdes en espais urbans.
 • Conscienciar de la importància de mantenir viva i activa l’Horta de València a Benimaclet.

Organització

Els alumnes d’Ed. Infantil de 5 anys (75 alumnes) junt amb les seues tutores i la mestra de suport, realitzaran les activitats de l’hort i el seguiment.

La resta d’alumnes del col·legi hi assistiran quan la tutora/tutor ho sol·licite, ho considere necessari per desenvolupar activitats d’hort. Tot i així l’hort escolar és un espai obert a alumnes, Mestres i famílies.