Escola Matinera

L’Escola Matinera s’ofereix amb la finalitat que les famílies puguen conciliar vida laboral i familiar. Els xiquets estan atesos per monitors amb experiència i formació en l’àmbit infantil. Per a oferir un correcte servei, l’empresa aporta material perquè els xiquets puguen realitzar activitats (colors, fitxes, jocs de taula, joguets en general, puzles…………….). Es tracta en definitiva, que comencen el matí en un ambient distès fent el que més els agrade i dirigits pels seus monitors. 

Amb la finalitat de conèixer la demanda del servei de l’escola matinera per al pròxim mes de Setembre, els qui estiguen interessats a utilitzar aquest servei, han d’emplenar aquesta fulla de sol·licitud amb la finalitat de començar des del primer dia de classe al Setembre. 

Els preguem respecten els horaris d’obertura de portes que són els següents: 7:30, 8 i 8:25. Fora d’aquest horari les portes romandran tancades per a una millor atenció dels seus fills/es. 

El preu anual del servei està prorratejat perquè tinga el mateix cost cada mes. 

El cobrament serà mensual i es carregarà en compte dins dels 5 primers dies de cada mes. La devolució de rebuts porta un recàrrec de 4€ per despeses bancàries 

 OPCIÓ-1 …………. de 7:30 a 9:00 / 1 fill/a ………………. 46,00 €. /mes. 

OPCIÓ-2 …………. de 7:30 a 9:00 / 2 fills/es ………………. 77,00 €. /mes 

OPCIÓ-3 …………. de 8:00 a 9:00 / 1 fill/a ……………….. 44,00 €. /mes. 

OPCIÓ-4………….. de 8:00 a 9:00 /2 fills/es …………….. 75,00 €. / mes. 

OPCIÓ-5 …………. de 8:25 a 9:00 / 1 fill/a ……………… 33,00 €. /mes. 

OPCIÓ-6 …………. de 8:25 a 9:00 / 2 fills/es ……………… 59,00 €./ mes. 

 Recordem que per a utilitzar el servei és imprescindible ser soci de l’AFA. 

 

Al llarg de tot el curs escolar, es complirà amb les mesures de la COVID-19, i s’aniran adaptant a l’evolució de la pandèmia. Per a inscriure’s, han de realitzar-ho en el següent enllaç:

https://gestion.arco-iris.es/registro/cciect