Escola Matinera

L’Escola Matinera s’ofereix a fi que els pares puguen conciliar vida laboral i familiar. Els xiquets estan atesos per monitors amb experiència i formació en l’àmbit infantil. Per a oferir un correcte servei, l’empresa aporta material perquè els xiquets puguen realitzar activitats (colors, fitxes, jocs de taula, joguets en general, puzles…). Es tracta en definitiva que comencen el matí en un ambient distés fent el que més els agrade i dirigits pels seus monitors.

A fi de conéixer la demanda del servei d’Escola Matinera per al pròxim mes de setembre (inici curs 2016-2017), els que estiguen interessats a utilitzar aquest servei, han d’omplir aquest full de sol·licitud a fi de començar  des del primer dia de classe de Setembre. Les sol·licituds haureu d’introduir-les a la bústia de l’AMPA.

Els preguem respecten els horaris d’obertura de portes que són els següents: 7:45, 8 i 8:30. Fora d’aquest horari les portes romandran tancades per a una millor atenció del seus fills/es.

El pagament serà al comptat a la monitora encarregada de l’escola matinera (Paqui) dins dels 7 primers dies de cada mes.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA

OPCIÓ 1: De 7:45 a 9:00 / 1 fill = 43€ al mes.

OPCIÓ 2: De 7:45 a 9:00 / 2 fills = 72€ al mes.

OPCIÓ 3: De 8:25 a 9:00 / 1 fill = 32€ al mes.

OPCIÓ 4: De 8:25 a 9:00 / 2 fills = 57€ al mes.

Dies solts: 4 euros / 2 germans 6 euros Pack de 10 dies = 38€.

Nota: Per utilitzar aquest servei és imprescindible ser soci de l’AMPA.

Més informació i contacte en l’empresa ARCO IRIS:

http://www.arco-iris.es/contacto/

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA