Comissió de coeducació

Comissió de Coeducació

coeducacio.parecatala@gmail.com

Per què una Comissió de Coeducació?

L’any 2018 la Conselleria d’Educació va publicar el Pla director de coeducació, una aposta decidida que busca provocar un canvi en l’educació pública valenciana. Els principis fonamentals que sustenten aquest pla son: transversalitat, visibililitat, inclusió, interseccionalitat, l’equilibri en la paritat i els valors democràtics.

Segons aquest mateix pla, una escola coeducativa és aquella “en la qual s’equilibren les mancances amb les quals l’alumnat arriba a l’aula a conseqüència del sexisme que impregna la societat; aquella en la qual s’eliminen tot tipus de desigualtats o mecanismes discriminatoris per raó de sexe, identitat i expressió de gènere, ètnia, diversitat sexual o familiar, característiques sexuals, procedència o classe social, i aquella en la qual les alumnes i els alumnes puguen desenvolupar lliurement les seues identitats en un clima d’igualtat real i sense cap tipus de condicionants o limitacions imposades”.

Per arribar a aquest tipus d’escola coeducativa, igualitària i inclusiva, el pla demanava la implicació de tota la comunitat educativa i esmentava explícitament el professorat, les famílies, l’administració i els mitjans de comunicació.

En què consisteix la Comissió de Coeducació? Aquesta comissió és la veu de les famílies de l’escola que volem contribuir a aquest canvi, no només a l’escola, sinó a la comunitat que compartim. I també som les mans que, amb un treball constructiu, col·lectiu, col·laboratiu, conscient i constant, volem traure profit d’aquesta eina imprescindible per aconseguir la igualtat d’oportunitats per a totes les nostres criatures.

Alguns dels eixos sobre els quals ja estem treballant són aquests:

• Formació en coeducació per a la comunitat educativa (professorat, monitoratge, famílies).

• Ocupació dels espais igualitària i segura, tant al pati com als espais d’estudi.

• Educació afectivo-sexual.

• Activitats a l’escola (curriculars, extraescolars, menjador, esports, oci…) sempre coeducatives, lliures d’estereotips de gènere i LGTBfòbia.

• Materials, comunicacions i cartelleria inclusives.

Som una comissió oberta, treballadora i molt divertida.

Posa’t en contacte amb nosaltres si tens dubtes, propostes o si vols col·laborar: coeducacio.parecatala@gmail.com

Necessitem la teua veu i les teues mans!

ENTRE TOTES, TOT!