Comissions

Les comissions constitueixen espais perquè pares i mares treballen col·lectivament en àmbits i temàtiques diverses d’acord amb els seus interessos i/o coneixements i destreses.

Les comissions tenen un grau important d’autonomia pel que fa a la proposició d’accions i l’execució d’aquestes, tot i que els assumptes que atenyen a tota la comunitat educativa o que suposen un canvi important, han de ser comunicats a l’assemblea general de l’AMPA.

De comissions hi ha de tipus temàtic i de tipus tècnic. Les primeres giren al voltant d’àmbits d’interés que comparteixen un grup de pares i mares. Les segones s’estructuren al voltant d’aquelles funcions més executives de l’AMPA.

Aquestes són les comissions de treball temàtic de l’AMPA del Pare Català:

Aquestes són les comissions tècniques de l’AMPA del Pare Català:

  • Extraescolars
  • Infraestructures
  • Economia
  • Logística
  • Menjador
  • Relacions Internes
  • Relaciones Externes
  • Comunicació