QUI SOM

L’AFA és l’Associació de Famílies de l’escola, una associació compromesa amb la millora de l’educació dels nostres fills i filles i del seu centre educatiu.

Agenda de l’escola, Activitats Extraescolars, Escola Matinera, Multi taller de juny i setembre, Escola d’Estiu, participació a la Trobada d’Escoles en Valencià, Festes de Benvinguda i Fi de Curs, Finançament d’Activitats Extraescolars… són algunes de les diverses activitats que de forma voluntària s’organitzen i gestionen des de l’AFA.

L’AFA som tots i totes i per això vos encoratgem a participar amb nosaltres.  Des de la darrera assemblea general (novembre 2016),  encetem una nova organització basada en comissions de treball, amb el desig de teixir lligams entre totes elles per donar-hi forma a un projecte comú. Amb la nova organització es pretén enfortir la naturalesa de l’AFA com a espai de participació democràtica tant pel que fa al treball grupal com a la presa de decisions.

Aquesta nova organització s’assenta en quatre pilars bàsics: l’Assemblea general, les comissions, la junta cooperativa i la comunicació.

L’Assemblea General és l’espai on es retroben totes les persones associades a l’AMPA per tal d’obtenir informació, per intercanviar-la o plantejar propostes o neguits. Totes les persones associades no han de participar obligatòriament a una comissió, però en canvi sí ho poden fer en més d’una.

Les comissions  constitueixen espais perquè pares i mares treballen col·lectivament en àmbits i temàtiques diverses d’acord amb els seus interessos i/o coneixements i destreses. Les comissions tenen un grau important d’autonomia pel que fa a la proposició d’accions i l’execució d’aquestes, tot i que els assumptes que atenyen a tota la comunitat educativa o que suposen un canvi important, han de ser comunicats a l’assemblea general de l’AFA.  De comissions hi ha de tipus temàtic i de tipus tècnic.

nova-estructura

 La Junta Cooperativa  està configurada per un membre de cada comissió, aquest membre no necessàriament és estable sinó que pot canviar quan ho decidisca la seua comissió. La persona representant de cada comissió fa de pont informatiu entre la Junta i la comissió, a fi que totes les persones es senten part integrant de la Junta.

 La Junta Cooperativa té la funció de proposar, consultar i transmetre els debats o suggeriments que s’esdevenen en les distintes comissions però mai la de prendre decisions que no passen abans per la comissió corresponent. La voluntat d’aquesta Junta Cooperativa és la de fer el possible per arribar a decisions dialogades, participades i consensuades amb les persones associades i a través de les comissions.

 Podeu contactar-nos a través del correu: ampa.parecatala@gmail.com o deixant una nota a la bústia que tenim a l’escola.

Junta Directiva de l’AMPA

  • Presidència: Rosaura Sánchez
  • Tresoreria: Bàrbara Roig Plasència
  • Secretaria: Natxo Calatayud Domènech
  • Vicepresidència: Mariam Ibáñez

Representants de l’AFA al Consell Escolar:

  • Daniel Castillo