Consell Escolar

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?
El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i, alhora, un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s´hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Consulta la composició del Consell Escolar (desembre 2015)

Presideix el Consell Escolar la Direcció del centre i alça acta de les seues decisions el Secretari. Hi participen també la Cap d´Estudis i un representant de l´Ajuntament, a més dels representants del professorat, famílies, alumnat i personal no docent.
La nostra participació en el Consell Escolar és important i necessària, ja que podrem contribuir al control, orientació i avaluació de l’activitat del nostre centre.

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR:
Algunes de les funcions del Consell Escolar són les següents:

 • Intervindre en el nomenament del director o directora
 • Aprovar els pressupostos del centre
 • Participar en la configuració del Projecte Educatiu del centre i aprovar el Pla de Centre anual
 • Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les eixides lúdiques i culturals
 • Resoldre qüestions disciplinàries greus i vetllar per l’optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments, i
 • Supervisar la marxa general del centre.

LA NOSTRA CANDIDATURA

L’Ampa compta amb una representant al Consell Escolar. En aquest moment és Anna Monzó. Consulta la composició del Consell Escolar (desembre 2015)

Amés, en les eleccions que es convoquen cada dos anys l’AMPA presenta una candidatura que recull els següents objectius:

 • Ser portaveus dels plantejaments i les demandes més representatius dels pares i les mares de l’escola, fent possible que la seua veu estiga present en els acords i posicionaments que assolisca el Consell Escolar.
 • Afavorir la coordinació entre els distints sectors escolars (professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, i famílies), contribuint a fer de la seua participació activa en la gestió del centre un aspecte fonamental del funcionament de la nostra comunitat educativa.
 • Promoure totes aquelles mesures que contribuïsquen a la millora de la qualitat de l’educació al nostre centre (desenvolupament d’activitats extraescolars, participació en la gestió del menjador, mesures d’extensió de la gratuïtat de l’escolaritat, etc.), des del compromís de fer de la nostra escola una escola pública de qualitat oberta a tothom.
 • Fomentar totes aquelles mesures i projectes que afavorisquen la participació dels pares i les mares en accions que ajuden a millorar la convivència a la nostra escola.
 • Mantindre un posicionament actiu en tot el que faça referència al projecte de remodelació de l’escola: tant respecte al seguiment de les intervencions que s’engeguen com pel que fa a la reivindicació d’un desenvolupament íntegre del projecte que l’escola defensa.
 • Fomentar el màxim (i el més eficaç) aprofitament de les instal·lacions i recursos del centre, un aprofitament que ha d’estar al servei de la millora de l’educació dels nostres fills i les nostres filles.

Accedeix a la secció de notícies del Consell Escolar per conéixer les darreres novetats.