El pati que volem

Desenvolupament d’un pla participatiu per descobrir el pati que volem

cap

El projecte: “Desenvolupament d’un pla participatiu per descobrir el pati que volem” de l’AFA CEIP Pare Català, específicament de la Comissió d’Infraestructures, i que compta amb la col.laboració de diversos  membres de la comunitat escolar i de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València.

El projecte es va dur a terme durant els mesos d’abril, maig i juny de 201 8. Es va fer un procés consultiu entre les famílies, claustre, treballadores del menjador, direcció i alumnat per tal de millorar el pati de l’escola. Podeu consultar els resultats en els links d’aquesta pàgina.

DOCUMENTS RELACIONATS

Memòria del projecte
Memòria completa de tot el projecte

Resum dels resultats
principals conclusions del projecte

Informe del resultats de la jornada amb les famílies
26/05/2021